Ovládání nafukovacího katamaranu Minicat

Pohyb Minicatu ve větru je zajištěn pomocí jeho plachet. Plachty jsou konstruovány tak, že umožňují plout nejen po větru ale i tkzv proti větru.  Přímo proti větru se samozřejmě plout nedá, ale pod úhlem cca 45° k ose větru už to možné je, jak je patrné z přiloženého polárního diagramu.

 

vetrogram_1

 

Polární diagram nám ukazuje závislost rychlosti plachetnice na jejím kursu k větru. Plachetnice dosahuje maximální rychlosti při kursu na zadoboční vítr, odkud křivka rychlosti v obou směrech nejprve klesá. Zlom nastává při kursu cca 45° proti větru. Zhruba od tohoto úhlu klesá rychlost naopak velmi prudce k nule. Diagram doplňují schematická znázorněni poloh plachet odpovídajících jednotlivým kursům. Zjednodušeně řečeno. Čím více pluji proti větru, tím mám plachty přitažené co nejvíce k ose lodě.  Při bočním kursu svírají plachty s osou minicatu cca úhel 45°. Čím více jde vítr odzadu, tím více se snažíme plachty vyklonit od lodě ven - až 90°. Proti síle větru, která působí na plachty, musíme samozřejmě působit protitahem, který nám zajišťují zejména otěže plachet a kiking.

 

Odplouvání a přístávání

Odplouvání a přistávání provádíme pokud možno vždy proti větru. Každá plachetnice dokáže proti větru víceméně stát. Plachty jsou vyvláté a na minicat tak působí jen minimální síla. Doporučujeme vyplouvat i přistávat jen z hlavní plachtou a se zarolovanou kosatkou minicatu. 

Pokud vane vítr od břehu, stačí jen mírně vyklonit hlavní plachtu do strany do větru a téměř okamžitě začne plachta nabírat vítr a sunout tak minicat kupředu. Nezapomeňte mít zaseklou otěž plachty nebo pokud není silný vítr, udržíte plachtu (otěž) i rukou. Při vyplouvání proti větru je situace trošku odlišná. Přímo proti větru se nedá plout. Abychom mohli vyplout, musíte nasměřovat loď tak, aby svírala osa lodě s osou větru úhel větší než 45°. V tomto kursu dokáže už loď takzvaně stoupat proti větru. Plachta přitažená otěží co nejvíce k ose lodě. Popř. úhel zvětšíme a odplouváme od břehu pod ještě větším úhlem (předobočním kursem). V dostatečné vzdálenosti od břehu, můžeme přidat k hlavní plachtě i kosatku. S větší plochou plachet minicat samozřejmě zrychlí.

Přistávání je obdobné. V dostatečné vzdálenosti od břehu si zarolujeme kosatku a snížíme tak naši rychlost. Ke břehu dojíždíme ideálně setrvačností a snažíme se zastavit tak, že hlavní plachtu nasměřujeme náběžnou hranou proti větru a tkzv. ji vyvlajeme (vypustíme z ní vítr).  V tu chvíli přestane plachta zabírat a lod' se téměř okamžitě zastaví. Tento manévr lze použít při větrech, které vanou od břehu nebo až souběžně se břehem.

Složitější manévr je, když vane vitr směrem ke břehu (mám ho víceméně v zádech).

Tady nám nezbývá než přibližovat se k cílovému místu pod co nejostřejším úhlem (co nejvíce na boční kurs) a těsně před břehem stočit loď od břehu proti větru, aby šla hlavní plachta vyvlát.

Nezapomeňte si při manévrech u břehu hlídat hloubku kolem sebe, aby jste zbytečně neničili kormidlo. Doporučujeme vytáhnout si kormidlo při odplouvání a vyplouvání výš, aby nemělo takový ponor. To vám konstrukce kormidla minicatu umožňuje. Nenajíždějte také v žádném případě plovákama na břeh, aby jste plováky nebo kýly pod plováky neponičili.

 

Plavba

Jak se dostaneme k cíli? Záleží na směru větru. Pokud nám vítr vane od cíle. Musíme k cíli křižovat proti větru. Pro pohyb proti větru se používá techniky zvané křižování proti větru. Změna kursu proti větru se nazývá ostření a změna kursu od větru – odpadání.

Pokud vane zadní nebo boční vítr, máme situaci jednodušší a k cíli se dostaneme kratší cestou a rychleji.

Na boční vítr je plavba nejrychlejší. Plachty máme vytažené na závětrném boku, mírně přitažené. Loď dokáže jet i větší rychlostí, než je rychlost větru.

Při plavbě na zadní vítr (plavba s větrem v zádech) nemůže naše rychlost přesáhnout rychlost větru. Plachty postavíme „na motýla“, to znamená, že hlavní plachta je na druhé straně lodě než kosatka. Hlavní plachta tak neubírá vítr kosatce. Musíme ale dávat pozor a pečlivě kormidlovat, abychom neudělali nechtěnou halsu (přelétnutí ráhna hlavní plachty na druhou stranu)

Správně nastavenou plachtu poznáme podle špiónků umístěných na plachtách. Pokud jsou plachty správně obtékány, vlajou špionky vodorovně na obou stranách plachty (návětrné i závětrné)

Pokud loď pluje příliš ostře proti větru (přeostřuje), pak se zvedá (neklidně vlaje) návětrný špiónek, protože na návětrné straně kosatky se plynulý proud vzduchu mění ve víření. Zároveň se začíná třepotat přední lík kosatky. Když loď naopak pluje málo ostře, pak se zvedá závětrný špiónek, protože víření vzniká v závětří kosatky. 

 

Obraty

Re – obrat proti větru.

Obrat proti větru je manévr, kterým plachetnice při křižování proti větru přechází z jednoho boku na druhý zatočením proti větru. Nejdříve je dobré trošku odpadnout a nechat si loď více rozjet, aby nám tato rychlost pomohla překonat při točení proti větru mrtvý úhel, kde se nedá plachtit. Při RE dochází k přehození plachet na opačnou stranu, než byly při původním kursu (naplní se větrem z druhé strany). Otěž kosatky necháme při obratu zaseklou (kosatka se nám naplní větrem z druhé strany a pomůže nám tak při obratu), dokud se nenaplní větrem i hlavní plachta z druhé strany (ráhno přejde na druhou stranu). Jakmile začne hlavní plachta zabírat, tak otěže kosatky teprve přehodíme.

 

Obrat proti vetru

 

 

 

Halsa

Obrat po větru s přehozením ráhna. Používá se při kursu na zadní vítr. Postupně měníme kurs na zadní vítr a přitom povolujeme otěže plachet.

Přelétnutí hlavní plachty na opačný bok je velmi prudké (podle síly větru) a může při tom dojít nejen ke zranění posádky ráhnem, ale i k náklonu lodě (až do převržení) - nestihneme přesednout na druhou stranu a dovyvážit tlak větru na plachtě. Doporučujeme halsu takzvaně brzdit otěží hlavní plachty (přitahováním hlavní plachty k ose lodě při obratu), aby přechod ráhna na druhou stranu nebyl tak prudký. V silném větru se halse raději vyvarujte! Minicat nemá tak výrazné velké kýly, jako jiné plachetnice a tak může velmi lechce dojít k převržení.

 

 Obrat po vetru_1

 

Zastavení

zastavit můžeme stočením lodě do mrtvého úhlu proti větru. Plachty se vyvlajou a začnou třepotat. Zejména kosatka. V silném větru nenechávejte kosatku třepotat dlouho, aby nedošlo k jejímu poškození. Raději ji hned zarolujte rolfokem.

Pro opětovný rozjezd stačí uchopit ráhno a vytočit tak hlavní plachtu zpátky do větru - nabrat vítr.

Minicat si můžete u nás samozřejmě koupit, ale i pronajmout

 

Vydejte se s Minicatem na cestu za dobrodružstvím. Minicat je easy a sexy.

 

 minicat modely   oblečení a doplňky

Zpět do obchodu